Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές να  μελετήσουν προσεκτικά τον "Οδηγό Σπουδαστών" στην ενότητα "Χρήσιμα" και να εγγραφούν άμεσα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, ακολουθώντας τις οδηγίες.

Επίσης, παρακαλούμε να παρακολουθείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για τροποποιήσεις.


Εκ μέρους όλου του προσωπικού του ΔΙΕΚ σας ευχόμαστε καλές σπουδές!