Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Οδηγίες πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης

Σπουδαστές

Για την εγγραφή στην πλατφόρμα επιλέγετε το σύνδεσμο "Εγγραφή" στην αριστερή στήλη, όπου συμπληρώνετε το τμήμα σας και τα υπόλοιπα στοιχεία.

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα εγγράφεστε σε κάθε μάθημα ξεχωριστά.

 

Εκπαιδευτές

Για την εγγραφή στην πλατφόρμα επιλέγετε το σύνδεσμο "Εγγραφή" στην αριστερή στήλη. Στη συνέχεια επιλέγετε το τμήμα διδασκαλίας και την επιλογή "Εκπαιδευτής".

Μετά την έγκριση της αίτησης εγγραφής εκπαιδευτή και την είσοδο στην πλατφόρμα δημιουργείτε κάθε μάθημα ξεχωριστά.

 

Σε κάθε μάθημα "ανεβάζετε" τις σημειώσεις σας στην στήλη "Έγγραφα" αριστερά ή δημιουργείτε θεματικές ενότητες.

Από τις στήλες "Ανακοινώσεις" και "Μηνύματα" μπορείτε να ενημερώνετε τους εκπαιδευόμενους ανά μάθημα.