Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εφαρμογή Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Κ1/31151/23-02-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την καλύτερη ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την άμεση εξυπηρέτηση σπουδαστών και εκπαιδευτών των Δ.ΙΕΚ, την απάλειψη του υψηλού κόστους αναπαραγωγής και διανομής σημειώσεων στους σπουδαστές, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή εξελιγ?ένων εργαλείων εκπαίδευσης σε σπουδαστές και εκπαιδευτές, το οποίο συνεπάγεται συνολικά την αναβάθ?ιση της παρεχό?ενης κατάρτισης, όλα τα Δ.ΙΕΚ υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν σύστημα τηλεκπαίδευσης και μόνο περιπτώσεις σπουδαστών που δεν διαθέτουν σύνδεση internet, θα εξυπηρετούνται από τα Δ.ΙΕΚ με την παροχή φωτοτυπημένων σημειώσεων.