Ενημερώνουμε ότι η ΣΑΕΚ δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή 07/06/2024 και τη Δευτέρα 10/06/2024 λόγω των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.