Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025,  αιτήσεις για κατατάξεις των πτυχιούχων  Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι, .ή  ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών. Επίσης θα δεχθεί αιτήσεις για κατατάξεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης  Μαθητείας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στο τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2024, στα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
  • Oργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Πιθανότητες και Στατιστική
Το πρόγραμμα εξετάσεων (ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής), θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.
Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στις ανακοινώσεις:
Πανεπιστήμια/ΤΕΙ/Ανώτερες Σχολές: https://mst.hmu.gr/katataktiries-exetaseis-ptychioychon-akadimaikoy-etoys-2024-2025/