α) Όσοι απόφοιτοι του 2023 ή παλαιότεροι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 και υπέβαλαν οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό, η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στα Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού είναι από την Δευτέρα 28/8/2023 μέχρι την Τετάρτη 6/9/2023.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Αποτελέσματα επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. υποψηφίων με παράλληλο μηχανογραφικό έτους 2023

 

β) Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τετάρτη 06-09-2023 στις 15:00.