Καθορίζονται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα στα δημόσια Ι.Ε.Κ., για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Ειδικότερα, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Σητείας εγκρίθηκαν και θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

1. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ