Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση διδασκαλίας μαθημάτων από υποψήφιους εκπαιδευτές.