Σας ενημερώνουμε ότι οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είναι:

-- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

-- ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

-- ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για εγγραφή να προσέλθουν έως τη Δευτέρα 28-09-2020 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

2. Φωτοτυπία του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).


Επιπλέον, για όσους έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή:

3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

4. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr.


Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική. Δεν παρέχεται η δυνατότητα φωτοτυπιών από τη γραμματεία του ΔΙΕΚ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2020Β.pdf)ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2020Β.pdf446 Kb