Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους όπως και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων αυτοπροστασίας.