Παρακαλούνται οι σπουδαστές που διαμένουν εκτός Σητείας και επιθυμούν να λαμβάνουν έκπτωση από το ΚΤΕΛ, να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 18/10 στη γραμματεία.