Παρακαλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής από μαθήματα, να προσέλθουν στη γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 18/10 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.