Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών διοργανώνεται από τα περισσότερα Πανεπιστήμια της χώρας και έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, ενώ δε θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους.

 

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών & Physical Computing έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με στόχο να συμμετέχουν σε αυτόν εκπαιδευτικοί και μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ). Πολλά σχολεία ανά την επικράτεια διαθέτουν ήδη εξοπλισμό ανοικτών τεχνολογιών (όπως Raspberry Pi, Arduino), ενώ αρκετά άλλα θα παραλάβουν σύντομα νέο εξοπλισμό με στόχο την άμεση πρόσβαση όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε αυτόν, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό καθώς και σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία έργων (τεχνουργημάτων) με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού (Open Design, Open Software & Open Hardware), και την παραγωγή σχετικών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Το ΔΙΕΚ Σητείας, ως η πρώτη Δημόσια Υπηρεσία στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά με ελεύθερο και με ανοικτό λογισμικό, συμμετέχει ενεργά σε καινοτόμες δράσεις και στηρίζει έμπρακτα τον διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις στον Διευθυντή κ. Πουλακάκη Ιωάννη ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.