Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 5697/336/02.08.2018 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2018 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2019 Α.Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:

από 06/08/2018 ώρα 15:00 έως 24/08/2018 ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :

https://mis.inedivim.gr


Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές, που επιθυμούν να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο ΔΙΕΚ Σητείας, να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην γραμματεία του ΔΙΕΚ μέχρι την Τρίτη 28/08 με τον φάκελό τους πλήρη κι έτοιμο για έλεγχο. Δικαιολογητικά που δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν εκ των υστέρων, ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα φωτοτυπιών από την γραμματεία. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

1. Υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη οριστική αίτηση από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.

4. Δικαιολογητικά μοριοδότησης αριθμημένα και ταξινομημένα σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης.