Τα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2018Α' θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20/02.

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για αλλαγές. Οι βαθμολογίες για το φθινοπωρινό εξάμηνο έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.