Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μέχρι τη Δευτέρα 4/9, ώρα 12:00.

 

Πηγή: ΓΓΔΒΜ