Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει ο μέγιστος αριθμός απουσιών που μπορεί να κάνει ο κάθε σπουδαστής ανά μάθημα, ο οποίος και προκύπτει από το σύνολο των ωρών κάθε μαθήματος για όλο το εξάμηνο.


ΜΑΘΗΜΑ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1 ΩΡΟ

ΕΩΣ 2

2 ΩΡΟ

ΕΩΣ 5

3 ΩΡΟ

ΕΩΣ 7

4 ΩΡΟ

ΕΩΣ 9

5 ΩΡΟ

ΕΩΣ 11

6 ΩΡΟ

ΕΩΣ 14

7 ΩΡΟ

ΕΩΣ 16

12 ΩΡΟ

ΕΩΣ 27