Το Δημόσιο ΙΕΚ Σητείας λειτουργεί από το 1999 και στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα των Λυκείων της Σητείας, ενώ από το 2017 λειτουργεί με ελεύθερο και με ανοικτό λογισμικό.