Το Δημόσιο ΙΕΚ Σητείας λειτουργεί από το 1999, στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα των Λυκείων της Σητείας και χρησιμοποιεί ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό.