Το Δημόσιο ΙΕΚ Σητείας λειτουργεί από το 1999 και στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα των Λυκείων της Σητείας.

Από το 2017 είναι η πρώτη Δημόσια Υπηρεσία στην Ελλάδα, που λειτουργεί αποκλειστικά με ελεύθερο και με ανοικτό λογισμικό. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό και την μέγιστη δυνατή προστασία από ψηφιακούς κινδύνους.