Το Δημόσιο ΙΕΚ Σητείας λειτουργεί από το 1999 και στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα των Λυκείων της Σητείας.

Από το 2017 είναι η πρώτη Δημόσια Υπηρεσία στην Ελλάδα, που λειτουργεί αποκλειστικά με ελεύθερο και με ανοικτό λογισμικό.