Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙΕΚ Σητείας θα διεκδικήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος την ίδρυση της ειδικότητας ?Διασώστης ? Πλήρωμα Ασθενοφόρου? υπό την αιγίδα του ΕΚΑΒ Κρήτης.

Η εκπαίδευση στους σπουδαστές θα παρέχεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του ΔΙΕΚ από εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή κατάρτιση στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και μεράκι για το αντικείμενο της εργασίας και της διδασκαλίας. Η άμεση επαφή με τους εργαζόμενους του χώρου και τα μέσα, με τα οποία παρέχεται η προνοσοκομειακή φροντίδα, οδηγούν στην απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων που θα εξασφαλίσουν στους αποφοίτους μια θέση στην αγορά εργασίας.

Δομές παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν απόφοιτοι της ειδικότητας, είναι το ΕΚΑΒ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, ΜΚΟ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικές Κλινικές, Υπηρεσίες Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων κ.ά. Οι σπουδές στο ΔΙΕΚ εξοπλίζουν τους απόφοιτους με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορούν να συμπαρασταθούν με την αναγκαία γνώση και ευαισθησία στον πάσχοντα συνάνθρωπό τους προσφέροντάς του με επαγγελματισμό τη μέγιστη φροντίδα.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΔΙΕΚ Σητείας στην ειδικότητα ?Διασώστης ? Πλήρωμα Ασθενοφόρου?, να προσέρχονται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, ώστε να συμπληρώσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να εγκριθεί και να δρομολογηθεί η ίδρυση του παραπάνω τμήματος από τον Οκτώβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2017 ? 18).