Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές, που επιθυμούν να διδάξουν το Εαρινό εξάμηνο 2016-17 στο ΔΙΕΚ Σητείας, να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία για να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Αίτηση - Δήλωση Μαθημάτων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03/02/2017.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.