Στην ενότητα Έντυπα υπάρχουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την πρακτική άσκηση.

    Οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, να διαβάσουν προσεκτικά τις συνημμένες οδηγίες.

    Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος καθώς και η νομοθεσία για την πρακτική άσκηση δημοσιεύονται παρακάτω: