Ψηφοφορία για τις προτεινόμενες ειδικότητες του επόμενου έτους