Οι έκτακτες αλλαγές ανακοινώνονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

"Με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. δύνανται να γίνονται αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε ειδικές περιπτώσεις..."

παρ.1, Άρθρο 26, Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. ΥΠΑΙΘ

 

Παρακαλούμε οι σπουδαστές να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εξετάσεων, καθώς μπορεί να προκύψουν  αλλαγές.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (πρόγραμμα 2023Β.pdf)πρόγραμμα 2023Β.pdf325 Kb