Οι έκτακτες αλλαγές ανακοινώνονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.