Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαζί με αναπληρώσεις βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο παρακάτω, ενώ οι έκτακτες αλλαγές ανακοινώνονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.