Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαζί με αναπληρώσεις βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο παρακάτω, ενώ οι έκτακτες αλλαγές ανακοινώνονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρόγραμμα 2018A'.pdf)Πρόγραμμα 2018A'.pdf35 Kb